24 října, 2022

Předkupní právo

Předkupní právo je ukotveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale lze na něj narazit i v dalších oblastech právního řádu. OZ výslovně upravuje:

1. Předkupní právo spoluvlastníka

Vztahuje se výhradně na případy, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Předkupní právo spoluvlastníka může zaniknout v těchto případech:

  • vzdání se předkupního práva ostatními spoluvlastníky,
  • využití předkupního práva spoluvlastníky,
  • zániku nemovitosti
  • nabytí celé nemovitosti do vlastnictví jedné osoby 

2. Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby

Projevem zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě) je v OZ vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby zřízené na tomto pozemku. Toto zákonné předkupní právo předpokládá situace, kdy vlastnické právo k pozemku a na něm postavené budovy náleží dvěma a více vlastníkům.

3. Předkupní právo v rámci práva stavby

Právo stavby stavebníka opravňuje mít na povrchu, nebo pod povrchem pozemku stavbu. I zde je předkupní právo vzájemné, tj. stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby.

4. Předkupní právo nájemce při prvním převodu jednotky

§ 1187 odst. 1 OZ pamatuje na případy, kdy vznikne bytová jednotka rozdělením práva k domu či pozemku na vlastnické právo k jednotkám. Při prvním převodu jednotky vzniká předkupní právo nájemci bytové jednotky s tím, že se vztahuje i na nájem nebytového prostoru (např. garáže), pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě.

5. Smluvní předkupní právo

Výše jmenované varianty předkupního práva vznikají ze zákona. Jak vyplývá z názvu, oproti tomu smluvní předkupní právo vzniká na základě konsenzu dvou a více osob. Smluvní předkupní právo může působit mezi smluvními stranami a mít tak obligační povahu, a nebo jako předkupní právo věcné působit proti všem.

Čerpáno z článku JUDr. Ilony Černochové, LL.M., (realitní advokátky)

Kde nás najdete

Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3

Zavolejte nám


Napište nám


Sociální sítě a myapartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram