14 ledna, 2021

Daň z nemovitosti

V letošním roce je termín pro podání prodloužený z původního termínu  31. ledna 2021 bez sankcí až do 1. dubna 2021. 

Pokud jste v roce 2020 získali nemovitost, pak musíte do 1. dubna 2021 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Nespleťte si s daní z nabytí nemovitých věcí, ta byla ze zákona zrušena a daňové přiznání se již nepodává.

Těm, kteří naopak v roce 2020 prodali nemovitost, doporučuji, aby se odhlásili z placení daně z nemovitosti. 

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021?

  • pokud jste v roce 2020 získali nemovitost. Rozhodné datum je datum podání nabývací smlouvy (kupní, darovací,…) na příslušný katastrální úřad (tedy ne datum, kdy katastr provedl změnu vlastnictví). Toto datum musí být do 31. 12. 2020.
  • pokud nemovitost vlastníte už déle a v roce 2020 došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně, např. ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání stavby, k nástavbě o další nadzemní podlaží nebo zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích a nedošlo ke změně okolností ke stanovení daně (zejména ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním).

Splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2021

Daň z nemovitých věcí do 5.000 Kč je splatná do 31. května 2021.

Daň z nemovitých věcí nad 5.000 Kč je splatná:

  • u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu 2021
  • u ostatních poplatníků do 31. května a do 30. listopadu 2021 

Daň z nemovitých věcí je poplatník povinen si v daňovém přiznání sám vypočítat a použít k tomu všechny dokumenty, které obsahují podstatné údaje o jeho pozemcích, stavbách a jednotkách na území České republiky (např. výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, doklady o dědictví a darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence).

Kde nás najdete

Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3

Zavolejte nám


Napište nám


Sociální sítě a myapartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram