17 července, 2020

Možnosti odmítnutí dědictví

Možnosti odmítnutí dědictví

Zůstavitel zemře a zanechá po sobě předlužený majetek. ,,Jaké mám možnosti v případě, že o zdědění takového majetku nemám zájem?“

 

Zřeknutí se dědictví

K takovému počinu dochází již za života zůstavitele, a to smlouvou mezi potenciálním dědicem a zůstavitelem. Dědic se předem zříká svého dědického práva. Po smrti zůstavitele se takto nelze zřeknout celého dědictví, jelikož se jedná o dohodu právě s ním. Smlouva musí být veřejnou listinou – musí mít formu notářského zápisu.

 

Odmítnutí dědictví

,,Odmítnutí dědictví“ se odlišuje od ,,zřeknutí dědictví“ tím, že dědictví je možné po smrti zůstavitele odmítnout. Odmítnout může každý dědic, i nepominetulný. U nepominutelného dědice je však rozdíl v tom, že může odmítnout dědictví s tzv. výhradou povinného dílu.

 

Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu

Jedná se o takzvaný institut, který umožňuje nepominutelným dědicům odmítnout s tím, že jim však připadne ¼ jejich zákonného dílu nezatížena dluhy. Povinný díl majetku se vypočítává z čisté hodnoty majetku zůstavitele po odečtení dluhů.

Informace čerpané z článku Kateřiny Mastné

Kde nás najdete

Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3

Zavolejte nám


Napište nám


Sociální sítě a myapartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram