21 srpna, 2019

Placení nájemného po změně vlastníka nemovitosti.

Víte, do kdy může platit nájemce nájemné původnímu majiteli a od

jakého data již musí platit novému majiteli nemovitosti?

 

Dejte si pozor, zda  se jako původní vlastník neobohacujete  na úkor nového vlastníka.

Výsledek obrázku pro flat

 

Po nabytí vlastnického práva k předmětu nájmu přechází práva a povinnosti pronajímatele plynoucí z uzavřených nájemních smluv na nového majitele nemovitosti  (ust. § 2221 o. z.). Přijímal-li přitom za dobu po převodu vlastnického práva nájemné i nadále původní vlastník nemovitosti, bezdůvodně se tím obohacuje  na úkor nového majitele nemovitosti.
Bezdůvodně se původní vlastník obohacuje nikoliv na úkor nájemců, ale nového vlastníka

Povinnost nájemce hradit nájemné novému vlastníku nemovitosti nastupuje až v okamžiku, kdy mu změnu vlastnictví oznámí původní vlastník nebo kdy mu ji prokáže nový vlastník. Plnění poskytnuté nájemcem před tímto okamžikem k rukám původního vlastníka nelze považovat za majetkový přesun uskutečněný bez právního důvodu, úhradou nájemného (za dobu po přechodu vlastnictví) k rukám původního vlastníka předmětu nájmu dojde – není-li zde jiného ujednání mezi převodcem a nabyvatelem – k bezdůvodnému obohacení původního vlastníka (plněním bez právního důvodu) na úkor nabyvatele předmětu nájmu, jemuž takové nájemné od nabytí vlastnictví po právu náleží, vyložil Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 270/2019, ze dne 2. 4. 2019.

Kde nás najdete

Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3

Zavolejte nám


Napište nám


Sociální sítě a myapartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram