27 března, 2019

Jak probíhá dědické řízení?

I když na odchod našich nejbližších raději ani nemyslíme, je dobré vědět několik důležitých faktů, které se týkají dědictví. Možná Vám pak tyto informace ušetří celou řadu trápení.

Zahájení dědického řízení
Skonem člověka se roztáčí kolotoč administrativních úkonů. Po vyhotovení úmrtního oznámení lékařem je vyrozuměna matrika v obci, kde zesnulý naposledy žil (trvalé bydliště uvedené v občanském průkazu). Matrika informuje soud a ten pověří notáře
k zahájení dědického řízení. A který notář to bude? Každý notář má přidělený obvod a dny v měsíci, kdy úmrtí připadne do jeho péče. Notář pak zahájí dědické řízení a to i v případě, kdy zesnulý, v tomto případě nazýván jako zůstavitel, neměl žádný majetek.

Pátrání po majetku
Jestliže měl zůstavitel někoho blízkého, pak ho notář předvolá k takzvanému předběžnému šetření, pokud se ovšem nepřihlásí dotyčný sám. Notář také zjišťuje okruh dalších dědiců. Ty hledá v Centrální evidenci obyvatel. To však není vše, co musí notář zjistit. Také pátrá po možné závěti (existuje Centrální evidence závětí) či údajích o vydědění. Navíc zjišťuje, zda zesnulý neměl nějaký bankovní účet či nevyužíval jiné bankovní produkty, neměl uzavřenou životní pojistku nebo podíl v nějaké obchodní společnosti. Na základě zjištěných informací je pak vyhotoven
soupis movitého i nemovitého majetku a odhad jeho tržní ceny.

Chce to trpělivost
Vzhledem k tomu, kolik údajů musí notář shromáždit, je nasnadě, že šetření trvá zhruba dva až tři měsíce. Ve chvíli, kdy jsou všechny podklady pohromadě, svolá konečné jednání, na které předvolá zákonné případně i závětní dědice. Ti se vyjádří,
zda dědictví přijímají či nikoliv. Dědí se i závazky zesnulého, takže je potřeba vše dobře zvážit i s ohledem na dědickou daň z nemovitosti apod. Pokud se dědicové dohodnou, uzavře s nimi notář dohodu o vypořádání majetku. Jestliže ale vše končí
spíše hádkami a rozepřemi, vydá notář usnesení, podle kterého bude dědictví rozděleno podle zákonných podílů. V tom dobrém případě bývá vše vyřešeno maximálně během dvou sezení u notáře, v tom horším se však může vše pořádně
protáhnout. 

Kde nás najdete

Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3

Zavolejte nám


Napište nám


Sociální sítě a myapartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram